Acquia Support team testing Skip to main content
Logo print

Muovisen teollisuuskotelon kestävyyteen vaikuttavat tekijät | Legrand Finland

Muovisen teollisuuskotelon kestävyyteen vaikuttavat tekijät

Blogit 09/11/2021

Vuosien saatossa koteloiden iskunkesto-ominaisuudet heikkenevät, jos ympäristö on kyseisen materiaalin kannalta haitallinen. Yleensä UV-säteily saa muovin kellastumaan, tekee siitä haurasta ja pehmeää. Laadukkaaseen polykarbonaattiin ja joihinkin muihin muovilaatuihin UV-säteily ei juurikaan vaikuta, jos niissä on käytetty oikeanlaisia lisäaineita.


Vuosien saatossa koteloiden iskunkesto-ominaisuudet heikkenevät, jos ympäristö on kyseisen materiaalin kannalta haitallinen. Yleensä UV-säteily saa muovin kellastumaan, tekee siitä haurasta ja pehmeää. Laadukkaaseen polykarbonaattiin ja joihinkin muihin muovilaatuihin UV-säteily ei juurikaan vaikuta, jos niissä on käytetty oikeanlaisia lisäaineita.

Yleiseen kestävyyteen vaikuttavat tekijät:

1. UV-säteet
2. Syövyttävät ympäristöt
3. Kemikaalit
4. Sijoituspaikka

Vuosien saatossa koteloiden iskunkesto-ominaisuudet heikkenevät, jos ympäristö on kyseisen materiaalin kannalta haitallinen. Yleensä UV-säteily saa muovin kellastumaan, tekee siitä haurasta ja pehmeää. Laadukkaaseen polykarbonaattiin ja joihinkin muihin muovilaatuihin UV-säteily ei juurikaan vaikuta, jos niissä on käytetty oikeanlaisia lisäaineita.

Syövyttävät ympäristöt eivät vaikuta muovimateriaalien kestoon eikä sen pintaa tarvitse suojata maalilla tai sinkityksellä. Iskut tai naarmut voivat kuluttaa suojaavaa maali- tai sinkkikerrosta. Tämä puolestaan voi mahdollistaa koteloa vaurioittavan korroosion. Muovimateriaalit eivät syövy, joten ympäristössä olevat syövyttävät aineet eivät vaikuta niihin.

Kotelon kemikaalinkestävyys riippuu sen valmistusmateriaalista. Koska olemassa on monia eri kemikaaleja, tarkista aina kotelon kestävyys kyseisen käyttöösi liittyvän kemikaalin osalta. Kaikki koteloiden raaka-aineet ovat alttiita tietyille kemikaaleille. Esimerkiksi polykarbonaatti ei kestä tiettyjä liuottimia. Muista, että koteloissa voi olla muita näkyviä osia, jotka on valmistettu eri materiaalista kuin itse kotelo. Esimerkiksi on mahdollista, että kansiruuvit, holkkitiivisteet ja tarkastusikkunat ovat valmistettu eri materiaalista kuin kotelo, mutta myös niiden tulee soveltua kotelon tulevaan käyttöympäristöön.

Sijoituspaikka vaikuttaa siihen, kuinka suurta iskunkestävyyttä kotelolta edellytetään. Kuinka suuria mahdolliset iskut ovat? Hyvä kysymys on myös se, kestääkö mikään kotelo siihen kohdistuvaa mekaanista rasitusta menettämättä muita ominaisuuksia kuten kotelointiluokkaa? Muovinen kotelo palautuu pienten kolhujen jälkeen takaisin muotoonsa menettämättä ominaisuuksia. Ison iskun saadessa kotelon valmistusmateriaalista riippumatta ominaisuudet usein menetetään.

05th July 2024/08July2024