Acquia Support team testing Skip to main content
Logo print

Käyttöehdot | Legrand Finland

Käyttöehdot


 • Oikeudelliset tiedot

 • Immateriaalioikeudet

 • Henkilötiedot

 • Takuut ja vastuu

 • Oikeudet ja velvollisuudet

 • BIM-kohteet

 • Käyttöehtojen muuttaminen

 • Oikeudenkäynti

 • Krediitit

  

Viimeisin päivitys: 18.12.2023

  

1. OIKEUDELLISET TIEDOT

Legrand Finland Oy
Quartetto Estrade
Linnoitustie 11
02600 Espoo
tel. 0204 76 21

Y-tunnus 3115082-9

Toimitusjohtaja: Jukka Tiitu

 

toimii omissa nimissään, jäljempänä "me".

Käyttämällä "Verkkosivustoa" hyväksyt näiden käyttöehtojen noudattamisen. Pyydämme sinua lukemaan ne huolellisesti.

Koska nämä ehdot voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, sinua pyydetään tutustumaan niihin säännöllisesti.

Tätä verkkosivustoa isännöi :

 
Acquia Inc. 

Boston, Massachusetts 
53 State Street, 10th Floor 
Boston, MA 02109 
United States 
 
Phone: 888-922-7842 

 

2. TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

Omistamme, pidättelemme ja säilytämme kaikki omistusoikeudet, erityisesti immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet tähän verkkosivustoon ja sen sisältöön. Verkkosivustolla mainitut tuotemerkit (ei-tyhjentävä luettelo: Legrand©, Céliane™, Mosaic™, Plexo™, jne.) ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.Nämä käyttöehdot eivät merkitse minkään verkkosivustoon liittyvän immateriaalioikeuden siirtoa verkkosivuston rakenteen ja sisällön osalta.

Mikä tahansa esittäminen tai jäljentäminen, osittain tai kokonaan, muihin tarkoituksiin kuin henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön ei-kaupalliseen tarkoitukseen, millä tahansa välineellä tai millä tahansa menetelmällä, on ehdottomasti kielletty ilman kirjallista lupaamme tai sen oikeudenomistajien tai seuraajien kirjallista lupaa. Tämän tekijänoikeuden rikkominen on siten väärentämistä.

Sitoudut nimenomaisesti siihen, että Verkkosivuston käyttösi ei millään tavoin vaikuta oikeuksiimme.

 

3. HENKILÖKOHTAISET TIEDOT

Käsittelemme henkilötietojasi sovellettavien säännösten mukaisesti. Voit tutustua tietojenkäsittelyn ehtoihin kohdassa "Tietosuojakäytäntö". Tietosuojaselosteet ovat saatavilla verkkosivuston alatunnisteessa.

  

4. TAKUUT JA VASTUU

Vaikka teemme kaikkemme tarjotaksemme luotettavaa sisältöä ja vaikka toimimme huolellisesti, verkkosivustolla saattaa esiintyä virheitä. Kieltäydymme kaikesta vastuusta, joka liittyy verkkosivuston tarkkuuteen, laatuun, kattavuuteen ja soveltuvuuteen tarpeisiisi. Emme missään tapauksessa ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tämän verkkosivuston käyttämisestä tai sen sisältämien tietojen käyttämisestä (esim. virheet, puutteet, saavuttamattomuus, tietojen menetys, vahingoittuminen, tuhoutuminen tai virukset, jotka voivat vaikuttaa käyttäjän tietoteknisiin laitteisiin). Näin ollen käyttäjä hyväksyy, että hän on yksinomaisesti vastuussa näiden tietojen käytöstä, ja häntä kehotetaan tekemään tarvittavat tarkistukset.

Emme ole erityisesti vastuussa verkkosivulla mahdollisesti olevista viruksista tai muista haittaohjelmista (madot, troijalaiset, vakoiluohjelmat jne.). Tältä osin sitoudut toteuttamaan kaikki tarvittavat turvatoimet. Näin ollen tunnustat käyttäväsi verkkosivustoa omalla vastuullasi ja sinua kehotetaan tekemään kaikki tarvittavat tarkistukset. Sinun vastuullasi on erityisesti henkilökohtaisen suojatun tietokoneverkon perustaminen tai sen käytön varmistaminen sekä Internet-palveluntarjoajasi ja muiden laitteiden, kuten radiolaitteiden (WIFI, 4G...), oikean teknisen kokoonpanon varmistaminen.

Emme ole vastuussa verkkosivuston käytön keskeytymisestä. Lisäksi voimme oman harkintamme mukaan keskeyttää pääsyn verkkosivustolle joko tilapäisesti tai toistaiseksi. Palveluiden tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi pidätämme oikeuden tehdä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muutoksia palveluiden teknisiin ominaisuuksiin.

Lain sallimissa rajoissa me tai yhteistyökumppanimme emme missään tapauksessa ole vastuussa epäsuorista vahingoista, välillisistä vahingoista, saamatta jääneestä voitosta, tietojen menetyksestä tai toimintakyvyttömyydestä aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat verkkosivuston tai sen sisällön käytöstä tai mahdottomuudesta käyttää sivustoa, riippumatta siitä, perustuvatko ne sopimukseen, huolimattomuuteen, vahingonkorvausvelvollisuuteen, ankaraan vastuuseen vai mihin tahansa muuhun perusteeseen, ja riippumatta siitä, onko meille ilmoitettu tällaisten vahingonkorvausten mahdollisuudesta vai ei.

Ylivoimaisen esteen tai ylivoimaisen esteen sattuessa (kuten yhteyksien ja/tai sähkönjakelun katkeaminen) pidätämme oikeuden lopettaa tai keskeyttää verkkosivuston toiminnan ilman ennakkoilmoitusta. Ylivoimainen este keskeyttää velvollisuutemme koko ylivoimaisen esteen keston ajaksi.

On nimenomaisesti selvää, että ylivoimaisena esteenä pidetään niiden tapausten lisäksi, jotka on yleensä pidätetty Ranskan laissa ja oikeuskäytännössä, tulipaloja, myrskyjä, salamoita, lakkoja, tulvia, maanjäristyksiä, epidemioita, terrori-iskuja, räjähdyksiä, sotaa, sotatoimia tai siviilihäiriöitä, kuljetus- tai hankintakeinojen keskeytyksiä, energiantoimitusten puutetta, tietokoneviruksia, sähköiset ja sähkömagneettiset ilmiöt, jotka häiritsevät matkaviestinverkkoja, kaikki verkkosivustoa koskevat lainsäädännölliset tai sääntelytoimenpiteet, kokonaan tai osittain, erityisesti organisaation tai kansallisen tai kansainvälisen viranomaisen määräämät toimenpiteet sekä niiden muutokset, ja yleensä kaikki tapahtumat, jotka ovat edellyttäneet verkkosivuston paikallisten tai kansallisten suunnitelmien käyttöönottoa televiestintäpalvelujen jatkuvuuden ylläpitämiseksi.

 

5. HYPERTEKSTILINKIT

Emme voi valvoa kolmansien osapuolten verkkosivustojen/sovellusten sisältöä. Kiellämme näin ollen virallisesti kaiken vastuun linkitettyjen verkkosivustojen/sovellusten sisällöstä. Nämä linkit tarjotaan käyttäjille verkkosivustomme. Päätös linkkien aktivoinnista on yksinomaan Internetin käyttäjien vastuulla.

Ottaen huomioon Internet-verkon ominaispiirteet verkkosivuston käytössä, ilmoitat olevasi tietoinen ja ottavasi vastattavaksesi riskeistä, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti tietojen saatavuudesta ja siirtämisestä tämän verkon kautta. Olemme toteuttaneet toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa verkkosivustollamme kerättyjen henkilötietojen turvallisuus. Haluamme kuitenkin kiinnittää käyttäjien huomion Internetin käyttöön liittyviin mahdollisiin riskeihin, jotka liittyvät tietojen luottamuksellisuuteen.

 

6. OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Myönnämme sinulle oikeuden päästä verkkosivustolle ja käyttää sitä. Verkkosivuston käyttämiseen tarvittavat laitteet ja muut fyysiset välineet, erityisesti televiestintäkustannukset, ovat yksinomaan sinun vastuullasi.

Olemme toteuttaneet toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa verkkosivustolla kerättyjen henkilötietojen turvallisuus. Haluamme kuitenkin kiinnittää käyttäjien huomion Internetin käyttöön liittyviin mahdollisiin riskeihin, jotka liittyvät tietojen luottamuksellisuuteen.

Voit käyttää tätä verkkosivustoa vain näiden käyttöehtojen mukaisesti ja joka tapauksessa voit käyttää tätä verkkosivustoa vain laillisiin tarkoituksiin eli noudattaen kaikkia Ranskassa tai siinä maassa, josta verkkosivusto on käytettävissä, sovellettavia lakeja, asetuksia ja käytäntöjä.

Erityisesti suostutte:

 • Ei julkaista, lähetä tai levitä haitallisia, säädyttömiä, herjaavia tai laittomia tietoja verkkosivustolla tai verkkosivustolta;

 • Et saa käyttää verkkosivustoa tavalla, joka todennäköisesti loukkaa muiden oikeuksia;

 • Et saa kopioida tai jäljentää osittain tai kokonaan tämän verkkosivuston materiaalia, mukaan lukien mutta ei rajoittuen logot, tekstit, ulkoasu, visuaalinen ilme, grafiikka, kuvakkeet, järjestelmät ja valokuvat, muuhun kuin henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöösi ei-kaupallisiin tarkoituksiin, paitsi jos siihen on saatu etukäteen kirjallinen lupamme;

 • Ei tehdä luvattomia, vääriä tai vilpillisiä varauksia;

 • Ei saa käyttää mitään ohjelmistoa, rutiinia tai laitetta, jonka tarkoituksena on estää tai yrittää estää verkkosivuston moitteetonta toimintaa manuaalisesti tai sähköisesti millään keinoin, erityisesti kun on kyse muunneltuja tietoja tai viruksia sisältävien tiedostojen lataamisesta tai niiden saatavuudesta;

 • ei heikennä, muuta tai muuta tämän verkkosivuston graafista ulkoasua tai siihen sisältyviä ohjelmistokoodeja;

 • Ei saa ryhtyä mihinkään toimiin, jotka voivat aiheuttaa kohtuutonta tai suhteetonta liikennettä verkkosivustolla tai siihen liittyvässä infrastruktuurissa;

 • Älä kopioi verkkosivustoa kokonaan tai osittain mihinkään muuhun verkkosivustoon, verkkosivustolle tai yrityksen sisäiseen verkkoon;

 • Ei saa asettaa hyperlinkkejä verkkosivustolle ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa;

 • Ei saa hankkia tai yrittää hankkia luvatonta pääsyä mihinkään verkkoomme millään keinolla.

 • Älä lataa tai kopioi verkkosivuston materiaaleja, ellet ole saanut siihen nimenomaista lupaa meiltä;

 • Ei ota käyttöön järjestelmiä, jotka loukkaavat tai saattavat loukata tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia tai toimia verkkosivuston vilpillisessä kilpailussa tai jotka todennäköisesti rikkovat näitä käyttöehtoja;

 • Hälyttää meidät heti, kun tulee tietoiseksi tapahtumasta, erityisesti jos kyseessä on verkkosivuston tai sen sisällön laiton tai kielletty käyttö tai hakkerointi;

 • Tarkistetaan, että käytetty tietokonejärjestelmä ei sisällä viruksia ja että se on täysin toimintakunnossa.

Pidätämme oikeuden evätä pääsyn tälle verkkosivustolle, jos katsomme (oman harkintamme mukaan), että rikot jotakin näiden käyttöehtojen lauseketta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita oikeuksia (riippumatta siitä, ovatko ne laillisia vai eivät).

Jos et noudata näitä käyttöehtoja emmekä ryhdy välittömiin toimenpiteisiin, tätä ei saa tulkita oikeuksistamme luopumiseksi. Voimme siis edelleen ryhtyä toimenpiteisiin asian suhteen.

Pidätämme oikeuden parantaa tai muuttaa tämän verkkosivuston tietoja, palveluja, tuotteita ja muita kohteita tai sulkea verkkosivuston milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Jos osoittautuu, että jokin näiden käyttöehtojen määräyksistä on pätemätön, se ei vaikuta millään tavalla näiden käyttöehtojen muihin määräyksiin.

 

7. BIM-OBJEKTIT

Tarjoamme tuotteiden digitaalisia objekteja ja sisältöä (jäljempänä "BIM-objektit ja -sisältö") käyttäjien saataville omalla alustallaan tai valitsemallaan kolmannen osapuolen alustalla, jotta arkkitehdit, suunnittelijat, insinöörit, konsultit ja muut ammattilaiset voivat ladata BIM-objekteja ja -sisältöä ohjelmistoihinsa ja mallintaa näin rakennustietoja.

Käyttäjät voivat käyttää BIM-objekteja ja -sisältöä seuraavien periaatteiden ja ehtojen mukaisesti, jotka katsotaan hyväksytyiksi jo pelkästään BIM-objektien ja -sisällön käyttämisellä.

BIM-objektien ja -sisällön "käytöllä" tarkoitetaan BIM-objektin lataamista, sen asentamista, kopioimista tai muuta hyötyä, joka syntyy sen ominaisuuksien käytöstä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, minkä tahansa henkilön (ammattimaisen tai ei-ammattimaisen) toimesta.

7.1 Vastuu 

Emme voi sulkea pois tai taata puutteiden puuttumista. Emme ota mitään vastuuta tältä osin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kirjoitusvirheet nimen tai artikkelin koodauksessa, väri, materiaali tai mitat, jotka poikkeavat toisistaan. Vaihtelevan pituisten artikkelien kohdalla saatat syöttää mitan, joka ei ole käytännön kannalta mahdollinen.

7.2 Geometrian yksityiskohdat 

BIM-objektit ja -sisältö mallinnetaan toiminnallista käyttöä varten BIM-prosessissa. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että geometriaa ei ole mallinnettu yksityiskohtaisesti, vaan ainoastaan sijainnin sekä asiaankuuluvien liitäntä- ja kiinnityspisteiden määrittämiseksi. Tuotteen epäolennainen suunnittelu ja yksityiskohdat tai tietyt ominaisuudet on saatettu jättää pois, jotta tuotteita voitaisiin käyttää käytännöllisesti ja ilman liiallista kuormitusta malleissa, jotka ovat usein hyvin raskaita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi materiaalin pyöristykset, ruuvit ja muut kiinnikkeet, rei'itykset jne.

7.3 Päivitykset ja muutokset 

Saatamme luoda uusia versioita BIM-objekteista ja sisällöstä ja voimme harkintamme mukaan asettaa ne käyttäjien saataville. BIM-objektien ja -sisällön uusi versio korvaa edellisen version. Pidätämme myös oikeuden tehdä väliaikaisia muutoksia tuotevalikoimaansa ja poistaa tuotteita käytöstä. BIM-mallien käyttäjän on aina varmistettava, että käytetyt tuotteet ovat saatavilla ja ajan tasalla. Käyttäjiä kielletään ehdottomasti muuttamasta tuoteperheitämme ja markkinoimasta niitä eri nimellä ja tuotemerkillä.

7.4 Digitaalisia esineitä ja sisältöä koskevan vastuun poissulkeminen 

Emme tee minkäänlaisia sitoumuksia BIM-kohteiden ja -sisällön käyttäjälle. Käyttäjä on yksin vastuussa (emmekä me ole vastuussa käyttäjää tai kolmatta osapuolta kohtaan) kaikesta sisällöstä, jota luodaan, siirretään, lähetetään, ladataan, näytetään tai käytetään millään tavalla saataville asetetussa sovelluksessa BIM-objekteja tai sisältöä käytettäessä, ja sen seurauksista (mukaan lukien kaikki tappiot tai vahingot, joita käyttäjälle, sen tytäryhtiöille, asiakkaille tai muille kolmansille osapuolille voi aiheutua).

Tarjoamalla BIM-objekteja ja -sisältöä emme anna minkäänlaista nimenomaista tai hiljaista vakuutusta tai takuuta BIM-objektien ja -sisällön täydellisyydestä, tarkkuudesta, luotettavuudesta, laadusta tai soveltuvuudesta mihinkään tarkoitukseen. Emme missään tapauksessa ole vastuussa BIM-objektien ja sisällön aiheuttamista vahingoista, riippumatta niiden syystä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, virheet tai puutteet BIM-objekteissa tai sisällössä tai minkäänlaiset menetykset tai vahingot, jotka johtuvat BIM-objektien tai sisällön käytöstä.

BIM-objektien ja -sisällön lataaminen, käyttö tai mukauttaminen, mukaan lukien muotoilu, on yksinomaan asianomaisten ammattilaisten vastuulla riippumatta siitä, onko tämän käytön tarkoituksena luoda uusi liikesuhde, antaa neuvoja, toimittaa käyttäjille tuotteitaan koskevia päivityksiä, toteuttaa erityisiä hankkeita, digitaalisia malleja, analyysejä ja simulaatioita (energia, rakennelaskenta, ristiriitojen havaitseminen jne.), valvontaa (standardien noudattaminen, budjetti jne.), visualisointeja tai mitä tahansa muuta tarkoitusta varten.

7.5 Henkinen omaisuus 

Kaikki immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet, patentit ja kaikki muut immateriaalioikeudet), jotka liittyvät BIM-kohteisiin ja niihin liitettyyn sisältöön, ovat meidän yksinomaista omaisuuttamme.

Nämä käyttöehdot eivät missään tapauksessa merkitse BIM-objektien rakenteeseen tai sisältöön liittyvien immateriaalioikeuksien siirtämistä käyttäjälle.

Emme myönnä mitään lisenssiä, ja kaikki immateriaalioikeuksia koskevat rikkomukset ovat loukkauksia. Yleisesti ottaen käyttäjä sitoutuu olemaan loukkaamatta oikeuksiamme millään tavalla eikä ryhtyä mihinkään toimintaan, jonka tarkoituksena voisi olla tietojemme tai niihin liittyvien immateriaalioikeuksien muuttaminen, häiritseminen, vahingoittaminen tai loukkaaminen millään tavalla.

7.6 Digitaalisiin kohteisiin ja sisältöön liittyvien oikeuksiemme kunnioittaminen 

Käyttäjällä ei ole oikeutta poimia tai kerätä BIM-objektejamme ja -sisältöämme erillisiin tietokantoihin.

Käyttäjä ei saa jäljentää, monistaa, kopioida, myydä tai vaihtaa BIM-objekteja ja -sisältöä mihinkään tarkoitukseen eikä ladata BIM-objekteja ja -sisältöä toiselle alustalle, verkkosivustolle, portaaliin tai palvelimelle ilman LEGRANDin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Käyttäjä voi kehittää käyttäjäprojekteja, jotka sisältävät sisältöä, jonka oikeudet hänellä tai kolmannella osapuolella on. Käyttäjä on tällöin yksin vastuussa kaikesta toteuttamaansa käyttäjäprojektiin sisältyvästä sisällöstä, lukuun ottamatta BIM-objektejamme ja -sisältöämme, mukaan lukien kaikki niihin liittyvät immateriaalioikeudet, jotka ovat edelleen meidän hallussamme.

Käyttäjä takaa, että hänen tai kolmannen osapuolen taholta ei tapahdu rikkomuksia ja/tai väitettyjä rikkomuksia BIM-objekteihin ja sisältöön liittyvissä toiminnoissa.

7.7 Takaukset 

BIM-objekti on erityisen monimutkainen tietotekniikan alue. Tietotekniikan nykytilanne ei anna mitään takuita. Näin ollen emme ole voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa vastuussa mistään vahingoista, joita käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuu sen käytöstä suoraan tai välillisesti, mukaan lukien tietojen menetys tai vahingoittuminen, tai taloudellisista tai liiketoiminnallisista menetyksistä, jotka johtuvat sen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, vaikka käyttäjälle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta.

7.8 Ulkoiset linkit 

Käyttäjä voi saada kirjallisen luvan luoda hyperlinkkejä LEGRAND-sivustolta tai kolmannen osapuolen alustalta, joka tarjoaa BIM-objekteja ja -sisältöä, muille verkkosivustoille, sisältöön tai resursseihin. Tällaisessa tapauksessa emme voi valvoa verkkosivustoja, sisältöä tai resursseja, jotka eivät ole sen tarjoamia. Käyttäjä hyväksyy, että emme ole vastuussa ulkoisten sivustojen (mukaan lukien kolmannen osapuolen sovellukset) sisällön tai resurssien saatavuudesta.

 

8. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa, ja näitä muutoksia sovelletaan välittömästi heti, kun ne on julkaistu tällä verkkosivustolla. Jatkamalla tämän verkkosivuston käyttöä sinun katsotaan näin ollen hyväksyneen näiden käyttöehtojen muutokset.

  

9. LITIGATION  

Verkkosivustoon ja sen ehtoihin ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia käyttöpaikasta riippumatta. Mahdollisten riitojen sattuessa ja sen jälkeen, kun on yritetty löytää tuomioistuimen ulkopuolinen ratkaisu, kaikki tästä verkkosivustosta johtuvat tai siihen liittyvät vaatimukset käsitellään yksinomaan Suomen tuomioistuimissa.

05th July 2024/08July2024