Skip to main content
Logo print

Toimistovalaistus | Legrand Finland

Edistyksellisiä Ensto-toimistovalaistusratkaisuja

Toimistot palvelevat yhä enemmän keskinäistä vuorovaikutusta sekä vahvistavat mielikuvaa yrityksestä ja sen toimintakulttuurista. Tämä laajentaa toimistovalaistuksen tehtäväkenttää työpisteistä, neuvottelutiloista ja käytävistä kohti kokonaisvaltaista työ-, tapaamis- ja oleskelutilaa. Lisäksi valaistukselta tarvitaan joustavuutta, kun käyttäjät tai tilajärjestelyt muuttuvat.


Valaistuksen ohjauksen rooli on korostunut energiatehokkuusvaatimusten ja yllä mainittujen trendien ja toimistovalaistusvaatimusten myötä. Tarjoamme Ensto-ratkaisuissamme parhaan mahdollisen energiatehokkuuden älykkään LED- ja ohjaustekniikan ansiosta. Tämä mahdollistaa myös Ensto-valaisimien ja niihin integroitujen antureiden käytön kiinteistödatan keräysalustana.

Olemme toimistovalaistuksen osaaja, joka tuntee suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja loppuasiakkaiden tarpeet ja vaatimukset. Tarjoamme käyttäjiä parhaiten palvelevat Ensto-valaistusratkaisut sekä laajan valikoiman niin tekniikaltaan kuin muotoilultaan korkeatasoisia Ensto-toimistovalaisimia.

Suunnittelijat työssään

Toimistovalaistuksen trendit


2020-luvun toimisto on yhdistelmä erilaisia vuorovaikutustiloja, jotka muuttuvat tarpeen mukaan. On oltava isompia ja pienempiä työhuoneita, neuvotteluhuoneita ja ryhmätyötiloja. Tarvitaan myös rauhallisia tiloja ja yksityisyyttä. Sisääntuloja, siirtymiä ja kohtaamisia varten tiloilta saatetaan toivoa kodinomaisuutta tai elämyksellisyyttä. Hybridityöskentely on tullut jäädäkseen ja tarvittavat toimistoneliöt vähenevät. Samanaikaisesti tiloilta ja talotekniikalta vaaditaan enemmän.

Suunnittelijan piirrokset

Toimiston valaistussuunnittelu


Valaistus on läsnä kaikissa tiloissa ja sen pitää joustaa tarpeiden ja tilanteiden muuttuessa. Tämän hetken valaistussuunnittelussa huomioidaan erilaiset ihmiset, energiatehokkuus ja muuntojoustavuus. Toimistovalaistuksen suunnittelun kehysraamit on annettu sisätyöpaikkojen valaistusstandardissa EN 12464-1 (Light and lighting. Lighting of workplaces. Part 1: Indoor work places). Standardista on julkaistu päivitetty versio syyskuussa 2021. Se antaa suositukset tarkastella eri tilojen valaistusta kyseisen tilan ja työtehtävien mukaan ja valaistuksen tulisi olla säädettävissä. Tärkeimpänä päivityksenä on vaadittujen valaistusvoimakkuustasojen nosto, jos tietyt kriteerit sitä edellyttävät. Älykäs tunnistinteknologia huomaamattomasti integroituna nykypäivän LED-valaisimiin mahdollistaa nämä asiat. Hyvin toimiva älyvalaistus toimii siten ja silloin kun sitä tarvitaan!

Yrityksen kokous

Toimistovalaistusratkaisut


Ratkaisuvalintoja hankinnoissa ohjaa kustannustehokkuus. Älykäs, laadukas ja tarkoituksenmukainen valaistusjärjestelmä säästää käytönaikaisia energia- ja ylläpitokustannuksia. Valaistus on pitkäikäinen investointi, ja sen käyttöaste määrittelee vahvasti sen, kuinka suuri elinkaarikustannus sille lopulta muodostuu.

Kahdenkeskinen palaveri

Miksi Ensto Building Systems?


Olemme paikallinen toimistovalaistuksen osaaja ja toimittaja, joka tuntee suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tarpeet. Tilaajien ja loppukäyttäjien tarpeita ja toiveita kuunnellen voimme yhteistyössä tarjota parhaiten palvelevat Ensto-valaistusratkaisut sekä laajan valikoiman niin tekniikaltaan kuin muotoilultaan korkeatasoisia Ensto-toimistovalaisimia. Tuotekehitysyksikkömme ja aluemyyntimme palvelevat sinua pienten ja suurten toimistojen valaistusprojekteissa!


Ensto-toimistovalaisimien sovelluskohteita:

Toimisto

Toimistot

Toimistovalaistus on yhdistelmä luonnonvaloa, hyvin suunniteltua keinovaloa, valaistuksen ohjausta ja oikeita valaisinvalintoja. Toimistokäyttöön soveltuvien Ensto-valaisin- ja ohjausratkaisujen valikoima on laaja ja ennen kaikkea tarkoituksen mukainen.

Koulu

Koulut

Valon määrällä ja laadulla on tutkitusti merkitystä parempiin työ- ja oppimistuloksiin. Muuntautuvat koulu- ja työtilat, päätetyö ja tablettityöskentely asettavat omat vaatimuksensa tämän päivän valaistukselle. Tarjoamme tähän ympäristöön muuntautuvia ja monipuolisia Ensto-valaisinratkaisuja.

Päiväkoti

Päiväkodit

Valikoimastamme löytyy sopivat Ensto-valaisinratkaisut sisä- ja ulkotilojen valaistukseen. Muuntojoustavuus ja helppo valaistuksen ohjaus ovat avainasioita päiväkodeissa. Hyvällä optisella Ensto- valaisinratkaisulla sekä älykkäällä ohjauksella saadaan toteutettua häikäisemätön, tarpeenmukainen ja turvallinen päiväkotivalaistus.

Vanhainkoti

Vanhainkodit

Vanhainkotien valaistus tulee olla miellyttävä ja tilan käyttäjien on tunnettava tila turvalliseksi. Oikeanlaisella valaistuksella edistetään myös asukkaiden unirytmiä, vireystilaa sekä yleistä hyvinvointia. Valaistuksen ohjauksella mahdollistetaan se, että eri tiloissa ja tilanteissa valoa on tarpeenmukaisesti silloin, kun sitä tarvitaan. Ensto-valaisimien valikoimasta löytyy turvalliset ratkaisut myös vanhainkoteihin.

Kirjasto

Kirjastot

Hyllyjen keskellä ja lukusaleissa on tärkeää taata turvallinen ja riittävän tehokas valaistus, jotta voidaan kulkea, nähdä sekä lukea. Tekstien hyvä erottaminen edellyttää valaistuksen kiiltokuvastumisen ja estohäikäisyn välttämistä sekä sopivia kontrasteja. Tämä onnistuu valaisimien optiikkavalinnoilla ja hyvällä valaistussuunnittelulla. Ensto-toimistovalaisimet soveltuvat erinomaisesti myös kirjastoympäristöön.

Terveydenhuollon tila

Terveydenhuoltotilat

Erilaiset tilat, eri ihmisryhmien vaativat näkemistarpeet ja turvallisuus vaativat erilaisia valaistusratkaisuja ja joustavuutta. Tilojen ja myös valaisimien puhtaanapito on tärkeää. Tarjoamme laajan valikoiman Ensto-valaisimia ja käyttäjäystävällisiä Ensto-ohjausratkaisuja eri tarpeita ja eri käyttäjiä varten.

Vastaanotto

Aula- ja vastaanottotilat

Sisääntulossa valaistuksen avulla kiinnitetään huomio avainalueille ja korostetaan brändi-ilmettä. Valaistus johdattelee vastaanottotiskille, vaatesäilytykseen ja kulkureiteille, kuten hisseille ja porrastiloihin. Voimme myös kustomoida Ensto-valaisinmalliston vakiovalaisimia isojen aulojen katseenvangitsijaksi. Muista myös riittävä valaistus vastaanottohenkilökunnalle!

Hissiaula

Muut julkiset tilat

Kaikissa julkisissa tiloissa valaistuksen tehtävänä on taata turvallinen ja tarpeenmukainen liikkuminen ja oleskelu sekä tilojen käyttö. Tarjoamme laajan ja kustannustehokkaan valikoiman Ensto-valaisimia ja käyttäjäystävällisiä Ensto-ohjausratkaisuja eri tarpeita ja eri käyttäjiä varten.