Skip to main content
Logo print

Palonkestävät johtotiet | Legrand Finland

Palonkestävät johtotiejärjestelmät

Edustamme MP Bolagen Industri Ab:n johtotiejärjestelmiä Suomessa. Laadukkaat tuotteet valmistetaan ja varastoidaan Vetlandassa sijaitsevalla tehtaalla Ruotsissa. Tuotteita voit tilata sähkötukkuliikkeiden kautta. Legrandin asiantuntijat auttavat sinua kaikissa tuotteisiin tai niiden valintaan liittyvissä asioissa.


Kaapelitiet

Paloluokiteltujen tuotteiden valikoimasta löydät:

 • Tikashyllyt
 • Levyhyllyt
 • Valaisinkiskot
 • Lankahyllyt

Tutustu alla oleviin valmistajan erityisvaatimuksiin paloluokiteltuja asennuksia suunnitellessasi.

Rakennustuoteasetus (EU) 305/2011 koskee myös johtotietuotteistoa, vaikka niille ei tällä hetkellä ole olemassa harmonisoitua eurooppalaista standardia. Tämän seurauksena Suomessa sovelletaan kansallisia vaatimuksia, jotka on esitetty standardijulkaisussa SFS 6000-5-55:2017. Se sisältää yleiset vaatimukset turvajärjestelmille, sähkösyöttöjärjestelmien valinnalle ja asentamiselle ja turvajärjestelmien teholähteille.

Johtotiejärjestelmille ei ole tällä hetkellä olemassa harmonisoitua eurooppalaista standardia, joten suorituskyvyn palotilanteessa ilmoittaa tuotteiden valmistaja standardien EN 1361-1 ja EN 1361-2 mukaisten palokokeiden tulosten perusteella. Asennukset tulee suorittaa sekä valmistajan erityisohjeita että kansallisia asennussäädöksiä noudattaen.   

Palonkestäviä asennuksia tehtäessä mm. seuraavien vaatimusten tulee täyttyä:

 • Kaikkien komponenttien tulee olla valmistajan vaadittuun paloluokitukseen hyväksymiä.
 • Kiinnitysrakenteiden tulee olla palonkestäviä, ja niiden tulee kestää asennettavien komponenttien kuormitus myös palon aikana.
 • Turvajärjestelmien rakenteet tulee asentaa muiden asennusten yläpuolelle, tai vaihtoehtoisesti niiden tulee kestää päällä olevien rakenteiden paino.

R60 paloluokituksen saavuttamiseksi edellytetään lisäksi:

 • Tikashyllyasennusten (200 mm – 600 mm) tasainen maksimikuormitus on 20 kg/m kannatusvälin ollessa enintään 1,5 metriä. Kaapelit on pystyhyllyissä kiinnitettävä enintään 300 mm välein.
 • Lankahyllyasennusten (55 – 400 mm) tasainen maksimikuormitus on 10 kg/m kannatusvälin ollessa enintään 1,5 metriä. Kaapelit on pystyhyllyissä kiinnitettävä enintään 300 mm välein.
 • Levyhyllyasennusten (100 – 400 mm) tasainen maksimikuormitus on 10 kg/m kannatusvälin ollessa enintään 1,5 metriä.
 • Valaisinripustuskiskoasennusten (75 – 100 mm) tasainen maksimikuormitus on 10 kg/m kannatusvälin ollessa enintään 1,5 metriä.
Tikashyllyt

Paloluokiteltujen asennusten kannakointitavat


Tikashyllyt

 • Tikashyllyjen maksimikuormitus on 20 kg/m
 • Maksimi kannatusväli 1,5 m
 • Leveydet 200-600 mm
 • Pystyhyllyjen kiinnitys seinään 1,0 m välein sekä kiinnitys lattiaan. Kaapeleiden kiinnitys kaarikiinnikkeillä jokaiseen pienaan, kiinnitysväli on 250 mm.
Tikashyllyt

Lankahyllyt

 • Lankahyllyjen maksimikuormitus on 10 kg/m
 • Maksimi kannatusväli 1,5 m
 • Leveydet 55-400 mm
Levyhyllyt

Levyhyllyt ja valaisinripustuskiskot

 • Levyhyllyjen maksimikuormitus on 10 kg/m
 • Maksimi kannatusväli 1,5 m
 • Leveydet levyhyllyillä 100-400 mm
 • Leveydet valaisinripustuskiskoilla 75-100 mm

Rakennuksen paloluokka


Rakennuksen paloluokat ovat P1, P2 ja P3. P1 paloluokitellun rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan kestävän palossa sortumatta. Tällaisen rakennuksen kokoa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu.

P2 paloluokitellun rakennuksen kantavien rakenteiden vaatimukset voivat olla paloteknisesti P1-luokitetun rakennuksen tasoa matalampia. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti pintaosien ominaisuuksille ja paloturvallisuutta parantaville laitteille. Tällaisen rakennuksen kokoa ja henkilömääriä on rajoitettu rakennuksen käyttötavasta riippuen.

P3 paloluokitellun rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkestävyyden suhteen. Tällaisessa rakennuksessa riittävä turvallisuustaso saavutetaan rajoittamalla sen kokoa sekä henkilömääriä käyttötavasta riippuen.

Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin edellyttäen, että palon leviäminen on estetty. Palomuurilla erotettujen osien uloskäytävät on kuitenkin rakennettava erillisiksi siten, että palomuurissa mahdollisesti olevaa ovea ei tarvitse käyttää palotilanteessa.

Kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa. Käytettäessä merkintöjä R, I tai E, tarkoitetaan kantavuutta, tiiviyttä tai eristävyyttä. Näiden merkintöjen jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina yhdellä seuraavista luvuista: 15, 30, 45, 60, 90, 120 , 180 tai 240. Näin muodostuva merkintä on rakennuksen paloluokka. Johtotiereiteiltä vaaditaan palotilanteessa tyypillisesti kantavuusluokitusta.

Kaapelihyllyt sekä niiden asennusosat ovat terästä, joka luokitellaan palamattomaksi materiaaliksi, mutta sen rakenteellinen vahvuus heikkenee voimakkaasti yli 450°asteen lämpötiloissa. MP Bolagen Industri Ab on testannut tikashylly- sekä lankahyllytuotteet Ruotsin johtavassa tutkimuslaitoksessa (SP Technical Research Institute of Sweden) EN 1361-1 ja EN 1361-2 standardien vaatimusten mukaisesti.


Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Matti Turunen

Aluepäällikkö, tiiminvetäjä
Puh. 040 139 6666
matti.turunen@legrand.com

Jani Rantala

Aluemyyntipäällikkö, Itä-Suomi
Puh. 0400 619 940
jani.rantala@legrand.com

Juuso Raatikainen

Aluemyyntipäällikkö, Länsi-Suomi
Puh. 044 506 0910
juuso.raatikainen@legrand.com

Jarkko Jansa

Aluemyyntipäällikkö, Etelä-Suomi
Puh. 050 404 2601
jarkko.jansa@legrand.com