Skip to main content
Logo print

Esivalmisteltu asennusjärjestelmä vauhditti asennusta | Legrand Finland

Esivalmisteltu asennusjärjestelmä vauhditti asennusta

Referenssit 15/03/2017

Ensto Plugi on kuin tehty hypermarketin sähköistykseen.


Tarkkaan ottaen juuri niin onkin, sillä esivalmisteltu sähköistyskokonaisuus suunnitellaan jokaiseen kohteeseen vastaamaan sen tarpeita. Asennusvalmis järjestelmä saapuu selkeästi positionumeroin merkityissä pakkauksissa työmaalle, ja se kootaan helposti pistoliittämällä.

Asennus moduuleittain on yksinkertaista ja aikaa säästyy, mikä sopii hyvin niin rakennuttajille kuin urakoitsijoillekin. Menetelmä sopii erinomaisesti korvaamaan perinteisen sähköasennuksen kohteissa, joissa halutaan lyhentää sähköistyksen vaatimaa aikaa ja helpottaa myöhempien muutosten toteutusta. Kauppakeskusten ja myymälöiden lisäksi niihin kuuluvat muun muassa toimistorakennukset ja koulut.

Paras valmius muutoksille

Viime keväänä avattu Seppälän Prisma Jyväskylässä korvasi edeltäjänsä, joka oli maan ensimmäinen Prisma vuodelta 1972. Silloinen 4 000 neliön automarket oli vuosikymmenten aikana kasvanut 10 000 neliöön, kunnes sen viereen nousi uuden ajan kauppakeskus. Nyt huoneistoala on jopa 43 000 neliömetriä, mistä 3 900 neliötä on varattu tavaratalon palveluja täydentäville erikoisliikkeille.

Sähköistyksen tarpeista antavat käsityksen myymälätilojen valtavat mittasuhteet: 410 metriä kylmäkalusteita ja 22 metriä palvelutiskiä. Hypermarketin noin 82 000 eri tuotetta halutaan tuoda esiin yleis- ja kohdevalaistuksella sekä erikoiskalusteilla. Markettivalaistuksen sähköistystarpeet vaihtelevat kausittain.

”Lähdimme suunnittelussa ja rakentamisessa alusta pitäen siitä, ettemme ole tekemässä Suomen suurinta, vaan Suomen parasta Prismaa, jossa hyödynnetään parasta tietotaitoa ja uusia innovaatioita”, Seppälän hypermarketista vastaava Prisma-johtaja Mikko Junttila kertoo.

Tämä linja piti myös sähköistyksessä, jolle asetettu erityisvaatimus oli joustava muunneltavuus. Ja koska kyse oli hypermarketista, asennus piti tehdä ennätysmäisestä neliömäärästä huolimatta nopeasti.

Urakoitsija ehdotti uutta tapaa

Kohteen sähköurakoitsijana toiminut Salotec Oy ehdotti asiakkaalle Ensto Plugia, joka on pistoliitinjärjestelmään perustuva asiakaskohtainen ratkaisu sähkönjakeluun ja ohjaukseen. Yhtiön toimitusjohtaja Henri Salo kertoo syitä olleen useita.

”Ennen kaikkea asennuksen lyhyt läpimenoaika ja välttyminen kytkentävirheiltä ovat niitä etuja, joita arvostamme tämän kaltaisessa isossa ja tiukasti aikataulutetussa projektissa. Ensto Plugin moduulit tulevat paikalle esivalmisteltuina ja testattuina. Myös materiaalia säästyy, sillä ylimääräistä kaapelia ei tarvitse tuoda työmaalle”, Salo kertoo.

”Asiakkaan oli puolestaan helppo hyväksyä pistoliitinjärjestelmä, sillä se tarjoaa erinomaisen muunneltavuuden, jossa lisäyksien tekeminen on yksinkertaista. Se on tärkeää erityisesti myymälätilassa, jotka kokevat säännöllisesti pieniä ja isoja muutoksia. Myös kohteen huolto helpottuu. Tästäkin syystä pidimme sitä parhaana ratkaisuna kohteeseen.”

Hajautettu syntyy vähemmällä

Seppälän Prismaan asennettiin yhteensä 46 Ensto Plugi -keskusta, joilla jaetaan sähköä hajautetusti. Keskuksia syötetään tilan halki kulkevista virtakiskoista. Näin sähköistys voitiin suunnitella modulaariseksi, mikä minimoi erilaisten asennettavien komponenttien määrän. Suuri tila jaettiin kymmeniksi yhdenmukaisiksi moduuleiksi, jolloin suunnittelijan mitoitustyön määrä helpottui huomattavasti.

Kun keskitetylle järjestelmälle tyypillistä kokoavaa ja erillistä tilaa vaativaa sähkökeskusta ei tarvita, ovat asennuskaapeleiden pituudet oleellisesti pienemmät. Oikosulkuvirtojen mitoitus on helppoa, minkä lisäksi säästetään merkittäviä määriä kuparia, joka kuormittaa kaapelihyllyjen lisäksi myös luontoa.

Ensto Plugi -keskusten avulla voidaan ohjata kaikkia haluttuja laitteita, joista tavallisimpia ovat valaisimet, yläjakelupistorasiat, työpistepistorasiat ja ilmastointi. Samaan koteloon voidaan lisätä ohjauslogiikkaa, mittauksia ja varalähtöjä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Esiohjelmoitu ja testattu ohjausyksikkö kytketään pistoliitäntäisesti suoraan muuhun kokonaisuuteen, eikä työmaalla tehdä vaativaa ja aikaa vievää ohjelmointityötä.

Tähän kohteeseen toimitettiin 1230 kpl valmiiksi mitoitettuja, EnstoNet-liittimillä varustettuja johtosarjoja sekä 468 kpl pistoliitäntäisiä asennuslevypistorasioita hyllykiinnikkeineen. Lisäksi asennettiin erilaisia haaroittimia, joilla toteutettiin helposti mm. kolmivaiheryhmän vaihekierto. Haaroittimien käyttämättä jääneet lähdöt tarjoavat lisäjoustavuutta myöhempiin muutostarpeisiin.   Kun valaisinripustuskiskot, virtakiskot ja johtohyllyt olivat valmiit, tarvittiin laajan hypermarketin pistoliitäntäisen Plugi-sähköistyksen ja yleisvalaistuksen toteutukseen kahdelta asentajalta ainoastaan kymmenen työpäivää. 

Yhdessä huolella suunniteltu

Sähköistyksen suunnittelu tehdään aina suunnittelijan ja Enston yhteistyönä, jossa määritellään toteutukseen tarvittavat Ensto Plugi -komponentit. Sen jälkeen tarkennetaan mitoitukset, johdinten pituudet ja ohjelmoitavat toiminnot. Selkeä työtapa ja järjestelmän modulaarisuus helpottavat isojen kohteiden sähkösuunnittelua sekä suunnitelmien myöhempiä muutoksia.

”Urakoitsijana saimme Enstolta erinomaisen tuen koko suunnittelu- ja toteutusprojektin ajan”, Henri Salo kertoo.

”Hyvä yhteistyö suunnittelussa näkyi työmaalla, jonne saimme asennusvalmiit tuotteet täsmällisesti. Työ sujui jouhevasti ilman viivytyksiä eikä etsimistä vaativia asennusvirheitä ilmennyt. Tämä työtapa sopi meille hyvin, ja asiakkaamme oli tyytyväinen sekä työn ripeyteen että lopputulokseen.”  

Prisma Seppälä Jyväskylässä

Prisma Seppälä, Jyväskylä

 • Huoneistoala 43 000 m2, jossa 18 erikoisliikettä
 • 46 Ensto Plugi -keskusta ja 1230 johtosarjaa
 • Kaksi asentajaa toteutti liiketilan Ensto Plugi -sähköistyksen ja yleisvalaistuksen 10 päivässä
 • Valmistui ja avattiin yli kuukauden etuajassa huhtikuussa 2016

 

Ensto Plugin edut:

Sähkösuunnittelijalle modulaarisuus:

 • Nopeuttaa isojen kohteiden suunnittelua merkittävästi 
 • Helpottaa muutoksia ennen toteutusta ja sen jälkeen
 • Minimoi erilaisten komponenttien määrät
 • Ympäristöystävällisempi monin tavoin

 

 Sähköurakoitsijalle EnstoNet-pistoliitettävyys:

 • Lyhentää asennusaikaa jopa 80 %
 • Poistaa kytkentävirheiden mahdollisuuden 
 • Asennukseen ei tarvita työkaluja 
 • Lyhentää vaarallista tikastyöskentelyaikaa
 • Säästää materiaalikustannuksia jopa 50 % 
 • Ei tuota asennusjätettä työmaalle

 

Kiinteistönomistajalle Ensto Plugi -konsepti:

 • Lyhentää sähköistysprojektin läpimenoaikaa jopa 10 %
 • Mahdollistaa nopeamman käyttöönoton ja tuoton investoinnille
 • Säästää aikaa ja kustannuksia koko rakennuksen elinkaaren aikana, erityisesti valaistussaneerauksissa

 

Teksti: Kari Heikkilä